Футболен клуб „Свиленград“

Наименование на клуба: Футболен клуб „Свиленград“

Вид дейност: футбол

Дата на създаване: 05.02.1996 г.

Управителен съвет: Председател – Д-р Христо Минков, заместник-председател – Никола Николов, член – Григор Недялков

Възрастови групи: Брой на децата, които тренират: 56, разпределени в три възрастови групи –

Постижения /успехи/: Спечелени са три пъти Международни турнири във Франция и четири пъти са финалисти.

Друга информация за клуба: От 2003 г. всяка година има участие на Международни турнири във Франция.

Начин на записване: Тренировките на децата от първи до пети клас са всеки ден от понеделник до петък от 15:30 до 17:00 ч. на площадка “Марица” и стадион “Гебран”, а на децата от шести до осми клас 17:00 до 18:30 ч. на площадка “Марица” и стадион “Гебран”.

Лице за контакти: Никола Николов

Телефон за контакти: 0888 609509