Църква „Живоприемний източник”

049

 

90589

 

      Църквата е построена около 1860 г. основно с дарения от жителите на махала „Гебран”. По време на Междусъюзническата война (1913) църквата е разрушена до основи, а след приключването на войните, започва нейното възстановяване, което продължава до 1924 г.

     zx450y250_1192411

    DSCI3953На площ от близо 4 000 кв. м. е оформена богато озеленена, красива паркова среда, чийто център е църквата. Изцяло реконструирана е алейната мрежа, по която са разположени и основните места за отдих на живущите в квартала. Алеите са покрити с цветни бетонови плочи. Засадени са широколистни и иглолистни дървета, масивни групи от цъфтящи и вечнозелени храсти и пълзящите храстови видове. Присъстват и няколко броя ниски широколистни екзотични видове. Богатата дървесна и храстова растителност ще се поддържа с автоматизирана система за поливане. На мястото на съществуваща детска площадка е проектирана и изградена нова, оборудвана с модерни детски съоръжения и пейки. Поставена е ажурна ограда с три входа, които са свързани с основните подходи към църквата. Монтирано е ново алейно осветление. Масивната сграда на храма е подчертана с нощно осветление.