Скална църква при село Михалич от X в.

 

P1020314  На 3 км югоизточно от с. Михалич в местността „Айпандо” („Св. Пантелеймон”) под една камениста тераса е издълбана скална църква. До нея се слиза по 14 стъпала, оградени от двете страни от почти отвесно изсечената скала, образуваща отгоре открит коридор, който в началото е с широчина 2 м, но навътре постепенно се разширява, като достига в края ширина 5 м. В стените му са издълбани две ниши, отгоре – полукръгли, наподобяващи прозорци.

      Цялата църква е издълбана в скалата. Стените й са грубо оформени, но тя представлява същинска засводена триконхална църква, сякаш градена от обикновен строителен материал. Още при влизането в нея вътрешното пространство се възприема като кръстокуполно.

      Конхите са с почти еднакви размери – двете странични са еднакви: дълбочина по 4 м и широчина 3,60 м, а източната е 4 x 4 м. Нейната дясна страна е разширена поради откъртване на скалата, поради което не може да се кажи дали е станало още при първоначалното й оформяне или впоследствие в резултат на земетресение или наличието на влага в пукнатините на скалата. Това откъртване е запълнено както и на други места, със стена, изградена от ломени камъни. В дъното на абсидата е направен олтар със стена, градена от плочести камъни, с височина 0,80 м, ширина в средата 0,85 м.

       Анализирайки вътрешното пространство на църквата се забелязва стремежа на строителите, то да наподобява изградена постройка. Поради това те са издълбали в средата купол с диаметър 5,5 м и височина от пода 6 м. Църквата има и други архитектурни елементи, характерни за градените постройки. Вместо тромпи или пандантиви, които биха окръглили четвъртитото пространство между конхите, на което стои куполът, от двете страни на източната конха на височина 2,60 м от пода има ниши и издадени от стената профилирани отстъпи, наподобяващи капители на пиластри. Тези „капители” са издадени около 0,30 м, поставени в ъгъла, който е изрязан многостенно между източната и страничните конхи. Този ъгъл е образуван от две страни в ширина по 0,90 м. По такъв начин богомолците, които са обърнати към олтара, в полумрака на църквата имат илюзията, че куполът е носен от тези стени или даже от колони.

       В ъгъла между източната и лявата конха е издълбан кръст с разширени рамене, с височина 0,30 м. За под служи самата скала, върху която сега има натрупан тънък слой пръст.Скалната църква при с. Михалич най-вероятно е била направена от монаси-отшелници в периода X-XI в. Скални църкви, с подобен архитектурен план, се откриват и в района на езерото Ван, Източна Турция.През 1968 г. скалната църква при с. Михалич е обявена за паметник на културата от национално значение.