Средновековна византийска крепост

  В околностите на село Мезек (община Свиленград), на възвишението Калето се издигат останките от Средновековна византийска крепост от края на ХІ в. Тя е най-запазеното отбранително съоръжение в Родопите. Крепостта е имала функции на гранична стражева крепост. Охранявала е територии между реките Марица и Арда. Намира се в покрайнините на село Мезек, на 7 км югозападно от Свиленград и само на 2 км от гръцката граница.

   Някои историци смятат, че това е известната от писмените източници крепост Неутзикон, а други учени са на мнение, че на това място се е намирала крепостта Версиникия, край която през 813 г. хан Крум разгромява византийските войски и завладява Тракия.

     При няколко археологически разкопки са открити предмети отпреди XI век. Построяването на твърдината се отнася към времето на византийския император Алексий І Комнин (1081-1117 г.). Стените на крепостта ограждат площ от около 7 декара с форма на неправилен четириъгълник с размери 110/60 м и са изградени от ломени камъни, споени с бял хоросан, украсени с три тухлени пояса от външната страна. Крепостната стена е завършвала със зъбери, които са били запазени до 1900 г.

      __2Отбраната на крепостта е подсилена с девет кули със заоблена форма и височина над 10 м. Пет от кулите са разположени на южната кpепостна стена (две ъглови и три по фронта), две на западната (по средата и на главния вход) и по една на северната и на източната стена. Крепостта е функционирала до османското нашествие в края на ХIV в. Тя е замислена като солидно фортификационно звено и в нея е имало интензивен живот. Разкрити са няколко зърнохранилища с овъглено жито, където се съхранявали хранителите припаси.

      Многобройни са намерените железни върхове на стрели, шпори и конски подкови, свидетелстващи за ежедневието на войниците от гарнизона. Каменни мелници, метални инструменти и други подобни предмети пък разказват за бита на обикновеното население. Крепостта при с. Мезек е била много добре запазена до началото на XX в. Част от нея е разрушена около 1900 г., когато оттам са вземани камъни за строеж на турски казарми в Свиленград.     Крепостта е обявена за Народна старина и архитектурно-строителен паметник от Античността и Средновековието и обнародвана в ДВ, бр. 221/1927 г. и бр. 67/1968 г.

Работно време:

Летен сезон:                          Зимен сезон:

от 09:30 до 18:00                 от 10:00 до 17:00

Работното време е ориентировъчно и зависи от месеца и растежа на деня спрямо сезоните.

Входни такси:

Некомбинирани билети                                                        

ВЪЗРАСТНИ                                                                                        5 лв.

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ                                                                3 лв.

ПЕНСИОНЕРИ                                                                                    3 лв.

Комбинирани билети гробница и крепост               

ВЪЗРАСТНИ                                                                                          8  лв.

УЧЕНИЦИ И СТУДЕНТИ                                                                  5  лв.

ПЕНСИОНЕРИ                                                                                      5   лв.

Контакти:

Тел. 0886 000 726

Email:office@visitsvilengrad.com

Facebook страница: Средновековна византийска крепост „Неутзикон” с.Мезек