Селски туризъм

 

 Селският и агротуризъм са разновидности на алтернативния туризъм. Характеризира се с престой в селска среда (къща или устроен в близост къмпинг, друга настанителна база), контакт с домакините, достъп до стопанството.

   Той може да се яви като преминаващ, т.е. престой в рамките на обиколен тур или като уикенд или дори една седмица престой. И в двата случая туристите очакват да се включат в ежедневието на домакинството: беритба на плодове и зеленчуци, билки, приготвяне на традиционни ястия, включване в обичаите и празниците на района, наблюдение или обучение в местните занаяти, фолклорни и земеделски традиции. Тези дейности обикновено се допълват с различни видове спортен и културен туризъм (пешеходен поход, велопоходи, езда, посещение на религиозни храмове, музеи, археологически и други забележителности, училище по занаяти) и най- често е смесица от всичко това.