Ловен туризъм

       В ловно-стопанските райони на територията на община Свиленград този вид туризъм се провежда редовно от 1988 г. В общината за популацията на дивеча се грижат две ловно-рибарски дружества. Ловния туризъм се развива с бързи темпове. Общината е известна в чужбина с отличните условия, които предлага за любителите на лова.

     Община Свиленград попада в миграционния път на прелетните птици “Виа Понтика”, поради което ловът на африканска гургулица е особено успешен. През последните години районът ни се утвърди като един от най- добрите в страната за този вид туризъм и броя на ловците, предимно от Гърция и Италия, непрекъснато нараства.

Предимства:

  • Ловната площ в община Свиленград е 65 887,6 ха, която включва всички земи, гори и водни площи, които са обитавани от дивеч или в които има условия за съществуването му;
  • Ресурсите предлагат отлични условия за лов на африканска гургулица (Sjreptoperia turtur) и яребица (Perdix perdix).