ЗЕЛЕНИ БАЛКАНИ

Федерация на природозащитни сдружения

banner

     За центъра

Обща информация

     Посетителският Демонстрационен и Информационен Център в с. Левка, община Свиленград, е изграден през 2014 година в рамките на проект „Възстановяване на белошипата ветрушка“ LIFE11 NAT/BG/360. Проектът се изпълнява от СНЦ „Зелени Балкани – Стара Загора“ с подкрепата на програма LIFE на Европейския съюз.

   Центърът се намира в защитена зона „Сакар“, част от екологичната мрежа НАТУРА 2000. Помещава се в сградата на Модула за адаптация и освобождаване на белошипи ветрушки в самото сърце на новосъздадената колония на белошипите ветрушки. През пролетта и лятото гостите на Демонстрационния център могат да наблюдават от непосредствена близост живота на птиците от колонията. Центърът приема посетители целогодишно и предоставя възможност за наблюдение на различни видове птици, характерни за района на Сакар, съобразено със сезона и размножителния цикъл на отделните видове.

     Групови посещения се организират с предварително записване.

За гостите

На своите посетители Центърът предлага безплатно:

 • Наблюдение на белошипи ветрушки и други редки птици от района;
 • Представяне на различни модели изкуствени гнездилки, макети на белошипи ветрушки и техните яйца;
 • Диорама с ловните и гнездовите местообитания на ветрушките, както и други характерни за района видове царски орел, лалугер и др. ;
 • Тематични беседи за биоразнообразието на ЗЗ „Сакар“;
 • Видеонаблюдение на колонията от белошипи ветрушки;
 • Клипове и видеофилми на природозащитна тематика;
 • Информационни материали и сувенири;
 • Организиране на извънкласни занятия за ученици на природозащитна тематика;
 • Консервационни бригади;
 • Образователни дейности с деца и младежи;
 • Работа с доброволци и стажанти;
 • Обучение за работа с бинокли, зрителни тръби, полеви определители и друго специализирано оборудване.

* Всички посетители могат да ползват безплатно зрителни уреди и определители на територията на Демонстрационния център.

   За Защитена Зона „Сакар“

Об