Долмен при с. Студена (6000 пр.н.е)

P1020262   Долменът в с. Студена, общ. Свиленград се намира в местността „Капаклия” край селото. Той е част от т.нар. „мегалитна култура” по българските земи, в частност региона на Странджа-Сакар. Състои се от две отвесно разположени каменни плочи, забити в земята, които образуват камера и трета хоризонтална, която ги покрива.

    Мегалитните паметници са познати в своите три разновидности- менхир, кромлех и долмен. Мегалитите са древни обекти, произхождащи от новокаменната, бронзовата и ранната желязна епоха. Обработката на камъка при тях е относително несъвършена, груба. За разлика от стандартната строителна техника на зидането, мегалитните съоръжения се сглобяват от елементи, които се допират само по ръбовете си. Обикновено се състоят от минималния възможен брой градивни елементи (плочи, стълбове).