Тенис клуб „Свиленград”

tenis klyb svilengrad

Наименование на клуба: Тенис клуб „Свиленград”

Вид дейност: Тенис на корт

Дата на създаване: 08.03.1996 година

Управителен съвет: Председател: Красимира Цингова,

Членове: Вълчан Господинов и Милен Михайлов

История на клуба: Тенис клуб „Свиленград” е създаден през 1996 година с цел да развива, утвърждава и популяризира тенис спорта сред всички слоеве на населението. Започва дейността си през същата година на кортовете, намиращи се в парк младежки, с основна дейност и приоритет – детско юношеската школа. Тенис клуб Свиленград е официален член на Българската Федерация по Тенис (БФТ).

Възрастови групи: Тенис клуб „Свиленград”предлага целогодишно индивидуално и групово обучение на деца от 4 до 18 годишна възраст, под ръководството на квалифицирани и лицензирани треньори и инструктори. Тренировките се провеждат по предварително обявен месечен график. Още от ранна възраст децата се учат на дисциплина, развиват спортен дух, създават социални контакти, като по този начин израстват не само като спортисти, но и като индивидуални личности.

Друга информация за клуба: Тенис клуб „Свиленград” участва, организира, и провежда тенис турнири от календара на Българската Федерация по Тенис, Европейската Тенис Асоциация и прояви от Общинския спортен календар.

Начин на записване: Записването за тенис става в офиса на клуба

Лице за контакти: Красимира Цингова

Телефон за контакти: 0887 500 536 и 0884 407823

Имейл адрес: kcingova@yahoo.com