Копие на Месечен-отчет-за-изпълнение-на-бюджета-януари-2017