Дата:  01 – 31.7.2016

Място: Исторически музей

Организатор: Исторически музей